A. Thỏa thuận sử dụng

1. CHẤP NHẬN CÁC ĐIỀU KHOẢN THỎA THUẬN

Chào mừng quý khách đến với Công ty cổ phần Thương mại và Giải pháp mạng Vinastar (“VINASTAR.,JSC”,”VINASTAR”,”VINASTAR.NET“, “chúng tôi”, tùy theo từng trường hợp) cung cấp các Dịch Vụ (được nêu trên website VINASTAR.NET) cho quý khách, tùy thuộc vào các Điều Khoản Thỏa Thuận về Sử Dụng Dịch Vụ sau đây (sau đây được gọi tắt là VINASTAR-QD )Tại từng thời điểm, chúng tôi có thể cập nhật VINASTAR-QD theo quyết định của mình mà không cần thông báo cho quý khách. Quý khách đồng ý rằng nếu Quý khách tiếp tục sử dụng Dịch Vụ sau khi VINASTAR-QD được cập nhật, việc đó có nghĩa là Quý khách đã chấp nhận và đồng ý tuân theo bản VINASTAR-QD đã được cập nhật. Quý khách có thể xem bản VINASTAR-QD mới nhất vào bất cứ thời điểm nào tại: https://www.vinastar.net/quy-dinh-su-dung-dich-vu

quy dinh su dung

Quy định sử dụng dịch vụ

2. ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ

Khi xem xét việc quý khách sử dụng Dịch Vụ, quý khách cam kết rằng mình có tư cách pháp nhân theo luật định để xác lập một hợp đồng có tính ràng buộc và không phải là người bị hạn chế nhận các dịch vụ theo pháp luật hoặc bởi việc thực thi các phán quyết khác.Quý khách cũng đồng ý rằng:

Chịu trách nhiệm trước pháp luật về mục đích sử dụng và tính chính xác của các thông tin do mình cung cấp, đảm bảo việc đăng ký, sử dụng dịch vụ đúng pháp luật, không xâm phạm đến quyền lợi hợp pháp của các tổ chức, cá nhân khác.

Quý khách quản lý, duy trì quyền sử dụng tên miền và các dịch vụ khác của mình, tự chịu trách nhiệm trong trường hợp vi phạm các quy định về sử dụng tên miền và các dịch vụ khác của mình hoặc do quản lý lỏng lẻo gây ra.

Quý khách chịu trách nhiệm quản lý và theo dõi thông tin về tình trạng hoạt động, thời hạn hiệu lực của tên miền và các dịch vụ khác đã đăng ký. Trong trường hợp tên miền và các dịch vụ khác hết hạn hợp đồng mà chưa/không trả phí duy trì thì dịch vụ sẽ bị tự động tạm ngừng và/hoặc bị thu hồi theo quy định của pháp luật. Thời gian nộp phí duy trì tối thiểu được quy định tại Điều 4.

Quý khách đồng ý tuân thủ các quy định và chính sách có liên quan của ICANN, kể cả Quy trình Giải quyết Tranh chấp Thống nhất của ICANN khi Quý khách đăng ký tên miền quốc tế http://archive.icann.org/en/udrp/udrp-policy-24oct99.htm. Chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào liên quan. Quý khách đồng ý gửi và giữ thông tin đăng ký của Quý khách kể cả thông tin liên hệ cho việc đăng ký và các liên lạc khác, luôn được hoàn chỉnh và chính xác.

Quý khách đồng ý tuân thủ các quy định và chính sách có liên quan của VNNIC, kể cả Quy trình Giải quyết Tranh chấp Thống nhất của VNNIC khi Quý khách đăng ký tên miền quốc gia .VN quy định tại vào 73/QĐ-VNNIC của Trung tâm Internet Việt Nam ban hàng ngày 17/03/2010. Chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào liên quan. Quý khách đồng ý gửi và giữ thông tin đăng ký của Quý khách kể cả thông tin liên hệ cho việc đăng ký và các liên lạc khác, luôn được hoàn chỉnh và chính xác theo Theo Thông tư 09/2008/TT-BTTTT ngày 24/12/2009 của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet.

Khi thay đổi tên gọi của các cơ quan, tổ chức hoặc các thông tin dùng để liên hệ như địa chỉ liên hệ, điện thoại, fax, hộp thư điện tử, giấy chứng minh nhân dân thì cơ quan, tổ chức, cá nhân phải thông báo bằng văn bản ngay cho VINASTAR.NET biết để đảm bảo thông tin chính xác. VINASTAR.NET không thể và sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý và bồi thường đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh do Quý khách
không tuân thủ quy định tại Mục 2 này.

Quý khách hiểu và đồng ý rằng tên miền là tài nguyên đặc biệt được cấp phát cho chủ thể nào đăng ký trước vì vậy VINASTAR.NET chỉ cung cấp dịch vụ đăng ký tên miền cho Quý khách trong phạm vi những tên miền chưa có chủ thể khác đăng ký trong thời gian hoàn thành việc đăng ký tên miền và dưới sự chấp thuận cấp phát của cơ quan quản lý tên miền. Trong trường hợp tên miền không đăng ký được chúng tôi sẽ hoàn lại 100% phí đăng ký tên miền cho Quý khách.

Quý khách cam kết hoàn tất hồ sơ gửi về cho chúng tôi (Đối với cá nhân : 01 hợp đồng, 01 bản sao CMND (không cần công chứng), đối với tổ chức: 01 hợp đồng có đóng dấu của tổ chức) trong thời gian 15 ngày kể từ ngày dịch vụ đã được đăng ký thành công. Trong trường hợp chậm bổ sung hồ sơ, dịch vụ sẽ bị khóa mà không hoàn lại phí. VINASTAR.NET không thể và sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý và bồi thường đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh do Quý khách không tuân thủ quy định này.

Quý khách thừa nhận và đồng ý rằng dịch vụ này không được hoàn lại phí khi đã đăng ký, đã gia hạn hoặc Quý khách chấm dứt việc sử dụng dịch vụ.

Quý khách phải chịu trách nhiệm thông báo việc sử dụng tên miền không phải là tên miền quốc gia. VN trên website http://thongbaotenmien.vn/jsp/newAnnounceDomainStep1.jsp của Bộ Thông Tin Và Truyền Thông. Theo Điều 23 Luật Công Nghệ Thông Tin.

Quý khách hiểu và đồng ý tuân thủ các quy định hiện hành của Bộ Thông Tin Và Truyền Thông cũng như các quy định hiện hành của luật pháp Việt Nam.

Với tên miền Việt Nam chuyển nhà đăng ký cấp 1, cấp 2 đều cần thông qua và có xác nhận của VINASTAR.

Tên miền không được phép chuyển đổi nhà đăng ký cấp 1, cấp 2 trong các trường hợp sau:

– Trong vòng 60 (sáu mươi) ngày, kể từ ngày tên miền được đăng ký mới;

– Trong vòng 30 (ba mươi) ngày trước khi tên miền hết hạn sử dụng;

– Tên miền đang trong quá trình xử lý vi phạm;

– Tên miền đang bị tạm ngừng hoạt động;

– Tên miền đang có tranh chấp.

3. QUẢN LÝ DỊCH VỤ

Quý khách hoặc nhân viên quản lý dịch vụ do Quý khách chỉ định chủ động kiểm tra dịch vụ. Khi phát hiện sai các trường hợp sau:

– Chủ thể và thông tin liên hệ không đúng theo hợp đồng.

– Thông số dịch vụ không đúng theo hợp đồng.

– Tên miền đăng ký không đầy đủ, không chính xác theo hợp đồng.

– Thời gian duy trì dịch vụ khác không đúng với hợp đồng.(Lưu ý Whois tên miền để kiểm tra)

– Đã thanh toán và cung cấp cấp thông tin đăng ký đầy đủ nhưng không nhận được thư xác nhận dịch vụ đã đăng ký thành công.

Khi phát hiện một trong các trường hợp trên, Quý khách hoặc nhân viên quản lý dịch vụ do Quý khách chỉ định có thể trao đổi trực tiếp với nhân viên kinh doanh hoặc phản hồi cho chúng tôi trong vòng 24h theo tổng đài hỗ trợ 1900 63 68 09 và gửi về khachhang@VINASTAR.NET ( bắt buộc phải sử dụng đúng email đăng ký dịch vụ tại VINASTAR.NET để gửi yêu cầu , thông báo). VINASTAR.NET không thể và sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý và bồi thường đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh do Quý khách không tuân thủ quy định này.

4. GIA HẠN DỊCH VỤ

Quý khách hoặc nhân viên quản lý dịch vụ do Quý khách chỉ định phải chủ động theo dõi thông tin về tình trạng hoạt động, thời hạn hiệu lực của các tên miền và các dịch vụ đã đăng ký, phải chủ động phối hợp hoàn thành thủ tục ký hợp đồng gia hạn dịch vụ theo quy định sau:

– Dịch vụ tên miền .VN và tên miền quốc tế trước 07 ngày kể hết hạn.

– Dịch vụ lưu trữ trên máy chủ (web hosting, máy chủ ảo VPS, máy chủ riêng server, cloud server, thuê chỗ đặt máy chủ, thuê máy chủ, đường truyển, thuê tủ rack) trước 03 ngày kể từ ngày hết hạn.

– Dịch vụ thuê bản quyền phần mềm trước 07 ngày kể từ ngày hết hạn.

– Dịch vụ SSL trước 07 ngày kể từ ngày hết hạn.

– Tất cả dịch vụ khác không được đề cập bên trên trước 07 ngày kể từ ngày hết hạn

– Sau khi hoàn tất thanh toán gia hạn dịch vụ Quý khách hoặc nhân viên quản lý dịch vụ do Quý khách chỉ định phải có trách nhiệm thông báo tới VINASTAR.NET qua điện thoại 1900 63 68 09 và phải dùng email đăng ký dịch vụ gửi yêu cầu về bộ phận kế toán tại trang https://id.vinastar.net

VINASTAR.NET không thể và sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý và bồi thường đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh do Quý khách không tuân thủ quy định này.

5. LƯU TRỮ DỮ LIỆU

Quý khách hiểu và đồng ý rằng mọi dịch vụ đều có thể chứa lỗi gây rối, sai sót, lỗi và các vấn đề khác có thể làm hư hỏng hệ thống, dữ liệu. Do đó Quý khách có trách nhiệm thực hiện việc sao lưu tất cả dữ liệu lưu trữ trên máy chủ của VINASTAR.NET. Mọi mất mát , hư hỏng, lỗi về dữ liệu phát sinh trong suốt thời gian duy trì dịch vụ tại máy chủ của VINASTAR.NET, VINASTAR.NET không thể và sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý và bồi thường đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh do Quý khách không tuân thủ quy định này.

Quý khách đồng ý rằng trước khi gửi yêu cầu hỗ trợ về kỹ thuật, bản phải sao lưu tất cả dữ liệu tại thời điểm yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật . Quý khách đồng ý giữ cho VINASTAR.NET các công ty liên quan, nhân viên, các đối tác, nhà cung cấp, người bán hàng, các tổ chức cấp giấy phép của VINASTAR.NET, được vô hại đối với các yêu cầu bồi thường, bao gồm các khoản phí luật sư hợp lý của bất kỳ bên thứ ba nào, phát sinh từ việc Quý khách không tuân thủ quy định này.

6. TÀI KHOẢN, MẬT KHẨU VÀ SỰ BẢO MẬT

Quý khách và nhân viên được Quý khách uỷ quyền có trách nhiệm giữ kín mật khẩu và tài khoản, và hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với tất cả các hoạt động diễn ra thông qua việc sử dụng mật khẩu hoặc tài khoản của Quý khách. Quý khách đồng ý (a) thông báo ngay cho VINASTAR.NET về bất kỳ trường hợp nào sử dụng trái phép mật khẩu hoặc tài khoản của Quý khách hoặc bất kỳ trường hợp nào khác vi phạm sự bảo mật, và (b) bảo đảm rằng Quý khách luôn thoát khỏi tài khoản của mình sau mỗi lần sử dụng VINASTAR.NET không thể và sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh do Quý khách không tuân thủ quy định này.

7. HỖ TRỢ KỸ THUẬT

Quý khách chịu trách nhiệm trả lời các thắc mắc và khiếu nại các bên thứ ba liên quan đến Quý khách hoặc việc sử dụng Dịch vụ bên thứ ba và Quý khách tự chịu chi phí khi cung cấp các dịch vụ đó. Theo các điều khoản và điều kiện của Thoả thuận này, chúng tôi sẽ cung cấp các dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật cho người quản lý được chỉ định của Quý khách theo các nguyên tắc hỗ trợ của chúng tôi áp dụng cho Dịch vụ. Trước khi yêu cầu hỗ trợ, Quý khách sẽ cố gắng tự sửa lỗi, trục trặc kỹ thuật, sai sót về chức năng hoặc lỗi kết nối mạng mà không liên lạc với chúng tôi. Sau đó, người quản lý được Quý khách chỉ định có thể gửi một văn bản yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật qua trung tâm trợ giúp trực tuyến có thể truy cập tại https://id.vinastar.net . Các dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật cho Quý khách được cung cấp qua trang chủ tại VINASTAR.NET

8. QUYỀN TẠM NGƯNG VÀ CHẤM DỨT CUNG CẤP DỊCH VỤ

Chúng tôi có toàn quyền ngưng cung cấp dịch vụ mà không hoàn lại bất kỳ một chi phí nào trong các trường hợp sau:

Quý khách sử dụng dịch vụ vào bất kì mục đích/hình thức nào vi phạm pháp luật Việt Nam. Quý khách sử dụng dịch vụ để gây tổn hại cho trẻ vị thành niên dưới bất kỳ hình thức nào

Quý khách gửi, tạo liên kết hoặc trung chuyển cho các dữ liệu mang tính chất bất hợp pháp, đe dọa, lừa dối, thù hằn, xuyên tạc, nói xấu, tục tĩu, khiêu dâm, xúc phạm…hay các hình thức bị pháp luật Việt Nam ngăn cấm khác dưới bất kì cách thức nào.

Quý khách lưu trữ, truyền bá các dữ liệu nào mà cấu thành hoặc khuyến khích các hình thức phạm tội; hoặc các dữ liệu mang tính vi phạm luật sáng chế, nhãn hiệu, quyền thiết kế, bản quyền hay bất kì quyền sở hữu trí tuệ hoặc các quyền hạn của bất kì cá nhân nào.

Quý khách tải lên, đăng, gửi thư điện tử, truyền tải hoặc phương thức khác bất kỳ tài liệu chứa các vi-rút phần mềm hoặc các mã số máy tính khác, các tập tin hoặc các chương trình được thiết kế để gây cản trở, phá hỏng hoặc hạn chế các chức năng của phần cứng hoặc phần mềm máy tính hoặc thiết bị viễn thông;

Quý khách có hành động gian lận hoặc trái phép, cho dù có liên quan tới một nhà cung cấp sản phẩm và dịch vụ là bên thứ ba trên Dịch Vụ hoặc ở nơi khác.

Quý khách mạo nhận với bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào, bao gồm, nhưng không giới hạn đối với bất kỳ viên chức, trưởng nhóm quản lý diễn đàn, hướng dẫn viên, người quản trò hoặc nhân viên nào của VINASTAR.NET, hoặc tuyên truyền giả dối hoặc bằng cách khác xuyên tạc tư cách của một cá nhân hoặc tổ chức;

Quý khách khai thác Dịch vụ được cung cấp dạng chia sẻ trên cùng một máy chủ (Web Hosting, Email Plus…) vượt quá mức tài nguyên quy định cho mỗi loại hình Dịch vụ.

Quý khách lưu trữ, sử dụng cho game không bản quyền, game lậu …

Quý khách vi phạm các chính sách về gởi thư rác theo nghị định 90/2008/NĐ-CP ngày 13/8/2008 của Chính phủ Về chống thư rác. (http://www.vncert.gov.vn/tainguyen/90-2008ND-CP.doc)

9. LỢI ÍCH CỦA BÊN THỨ BA

Quý khách đồng ý rằng, ngọai trừ trường hợp được quy định rõ ràng khác đi trong VINASTAR-QD này, sẽ không có lợi ích của bên thứ ba theo thỏa thuận này.

10. BỒI THƯỜNG

Quý khách đồng ý bồi thường và giữ cho VINASTAR.NET các công ty liên kết và các công ty liên quan, các tổ chức liên kết, các viên chức, các đại diện, nhân viên, các đối tác, nhà cung cấp, người bán hàng, các tổ chức cấp giấy phép của VINASTAR.NET, được vô hại đối với các yêu cầu bồi thường, bao gồm các khoản phí luật sư hợp lý, của bất kỳ bên thứ ba nào do hoặc phát sinh từ Nội Dung mà Quý khách Quý khách gửi, đăng, truyền tải hoặc cung cấp dưới hình thức khác qua Dịch Vụ, phát sinh từ việc Quý khách sử dụng Dịch Vụ, việc Quý khách liên kết tới Dịch Vụ, việc Quý khách vi phạm VINASTAR-QD hoặc vi phạm bất kỳ quyền của bất kỳ người nào khác, hoặc vi phạm luật pháp hiện hành.

11. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

Quý khách hiểu rõ ràng và đồng ý rằng VINASTAR-QD các chi nhánh và các công ty liên quan, các tổ chức liên kết, các viên chức, các nhân viên, các đại diện, các đối tác và các tổ chức cấp giấy phép sẽ không chịu trách nhiệm trước Quý khách đối với các thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, vô ý, đặc biệt, là hậu quả hoặc điển hình, bao gồm nhưng không giới hạn đối với, các thiệt hại về lợi nhuận, uy tín, việc sử dụng, dữ liệu hoặc các thiệt hại vô hình khác (ngay cả khi VINASTAR-QD hoặc các tổ chức cấp giấy phép, người cung cấp, người bán hàng, các chi nhánh và các công ty liên quan, các tổ chức liên kết, các viên chức, các đại diện hoặc các nhân viên, tùy theo từng trường hợp, đã được tư vấn về khả năng có thể xảy ra các thiệt hại đó), phát sinh từ: (i) dịch vụ, các tài liệu và các sản phẩm; (ii) khả năng sử dụng được hoặc không thể sử dụng được của dịch vụ; (iii) chi phí mua các hàng hóa và dịch vụ thay thế do bất kỳ các hàng hóa, dữ liệu, thông tin hoặc các dịch vụ được mua hoặc có được hoặc các thông điệp nhận được hoặc các giao dịch được thực hiện thông qua hoặc từ dịch vụ; (iv) việc truy cập trái phép hoặc sửa đổi các dữ liệu hoặc các thông tin mà Quý khách truyền tải; (v) xác nhận hoặc hành động của bất kỳ bên thứ ba nào trên dịch vụ; (vi) mọi sản phẩm hoặc dịch vụ bị bác bỏ hoặc các thông điệp được gửi hoặc nhận được bằng cách sử dụng dịch vụ; hoặc (vii) bất kỳ vấn đề nào khác liên quan tới dịch vụ, các tài liệu hoặc các sản phẩm. không quy định nào trong VINASTAR-QD sẽ hạn chế nghĩa vụ của chúng tôi hoặc các tổ chức cấp giấy phép, nhà cung cấp, người bán hàng, các chi nhánh và các công ty liên quan, các tổ chức liên kết, các viên chức, các đại diện hoặc các nhân viên, tùy theo từng trường hợp, đối với trường hợp tử vong hoặc thương tích cá nhân phát sinh do sơ suất của chúng tôi hoặc sơ suất của họ.

B. Quy định sử dụng

Các điều khoản:

Điều 1. Chúng tôi không chịu trách nhiệm và không đảm bảo về tính chính xác của những thông tin từ bất kỳ ai gửi đến máy chủ và không chịu bất cứ trách nhiệm pháp lý hoặc bồi thường thiệt hại nào về việc mất mát hay hư hỏng đối với dữ liệu được lưu trữ trên máy chủ. Người sử dụng có trách nhiệm thực hiện việc duy trì và bảo quản lý dữ liệu trên máy chủ.

Điều 2. Khách hàng sử dụng dịch vụ sẽ phải cam kết phản ánh trung thực về chất lượng dịch vụ trên mọi phương tiện truyền thông, website, diễn đàn… Mọi phản ánh đều phải kèm theo bằng chứng xác thực. Chúng tôi có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng nếu phát hiện nội dung phản ánh không xác thực và mang tính công kích, bôi nhọ làm ảnh hưởng tiêu cực đến uy tín của nhà cung cấp. Chúng tôi cũng có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng nếu phát hiện khách hàng lợi dụng uy tín của VINASTAR.NET để lừa đảo người tiêu dùng dưới mọi hình thức.

Điều 3. Người sử dụng phải tự chịu trách nhiệm và đảm bảo với chúng tôi trong việc sử dụng website của mình trên máy chủ vào những mục đích hợp pháp. Tuân thủ và chịu trách nhiệm theo đúng các quy định của Nhà nước về sử dụng dịch vụ Internet, quyền sở hữu công nghiệp, bản quyền phần mềm hoặc bất cứ quyền sở hữu trí tuệ nào khác cài đặt trên máy chủ, máy chủ ảo (nếu có).

Điều 4. Không dùng máy chủ vào bất kỳ mục đích/hình thức nào vi phạm pháp luật Việt Nam, đặc biệt về vấn đề bản quyền phần mềm, ca khúc… Đồng thời có trách nhiệm kiểm soát và ngăn cấm người khác làm điều đó trên website của mình. Nếu chúng tôi nhận được thông báo về việc vi phạm bản quyền, chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra và khóa tài khoản khi xác nhận việc vi phạm. Trong trường hợp vi phạm không được xử lý sau 24h kể từ khi được thông báo và tạm khóa thì chúng tôi sẽ khóa tài khoản vĩnh viễn mà không hoàn trả lại phí dịch vụ.

Điều 5. Người sử dụng không được đưa lên máy chủ những dữ liệu mang tính bất hợp pháp, đe dọa, lừa dối, thù hằn, xuyên tạc, nói xấu, khiêu dâm, xúc phạm… hay các hình thức bị ngăn cấm khác dưới bất kỳ hình thức nào.

Điều 6. Khách hàng cần lưu giữ một cách an toàn các thông tin nhận biết, mật khẩu hay những thông tin khác liên quan đến tài khoản của dịch vụ hoặc tài khoản quản lý khách hàng và lập tức thông báo cho chúng tôi khi bạn phát hiện các hình thức truy cập trái phép bằng tài khoản của bạn hoặc các sơ hở về bảo mật, bao gồm việc mất mát, đánh cắp hoặc để lộ thông tin về mật khẩu và các thông tin khác.

Điều 7. Bạn sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật với nội dung website của bạn và sẽ phải chấp nhận mọi hình thức xử lý từ phía cơ quan chức năng (nếu có) nếu như nội dung vi phạm luật pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Điều 8. Người sử dụng không được gửi email dưới mọi hình thức mang mục đích phá hoại hay phát tán thư rác từ máy chủ của VINASTAR.NET. Bao gồm tất cả những chương trình gửi mail quá số lượng quy định (100 emails/lần), ví dụ chức năng mass email trong diễn đàn, chức năng gửi mail khi tùy chọn theo dõi chủ đề, chúc mừng sinh nhật, bomb mail.

Điều 9. Người sử dụng không sử dụng các mã nguồn có khả năng làm tắc nghẽn hoặc đình trệ hệ thống, gây cạn kiệt tài nguyên hệ thống, làm quá tải bộ vi xử lý và bộ nhớ. Đặc biệt những chương trình sau đây nếu chúng tôi phát hiện ra sẽ khóa tài khoản ngay lập tức và đơn phương chấm dứt hợp đồng mà không phải hoàn trả bất kỳ dữ liệu cũng như chi phí hợp đồng. Mã nguồn leech files (Rapidleech, transload…). Mã nguồn ddos (xflash, ddos…). Mã nguồn Bomb mail, spam email. Mã nguồn liên quan đến ăn cắp thông tin credit card. Mã nguồn hoặc liên kết đến các site scam,phishing. Với những trường hợp vi phạm trên chúng tôi sẽ cảnh báo thông qua ticket trong hệ thống khách hàng, sau 24h kể từ khi ticket được mở mà vi phạm không được xử lý dứt điểm thì chúng tôi sẽ tạm khóa tài khoản 72 giờ và khóa vĩnh viễn tài khoản nếu tái phạm mà không hoàn trả lại tiền.

Điều 10. Mọi vấn đề liên quan đến tài khoản dịch vụ, đã và đang sử dụng chỉ có thể xử lý thông qua hệ thống khách hàng tại VINASTAR.NET. Mọi hình thức hỗ trợ khách như điện thoại, trực tiếp tại công ty hoặc live chat chỉ có tính chất tư vấn.

Điều 11. Trong trường hợp xấu nhất là khách hàng bị mất tài khoản, chúng tôi sẽ đồng ý trả lại thông tin tài khoản khi khách hàng cung cấp lại giấy xác nhận thanh toán dịch vụ (Ủy nhiệm chi) hoặc mang hợp đồng đến trực tiếp công ty. Trong trường hợp có tranh chấp chúng tôi sẽ lấy lại thông tin tài khoản khi nhận được CMND hoặc hợp đồng trùng khớp với thông tin trong hợp đồng.

Điều 12. Chúng tôi sẽ không hoàn trả lại bất kỳ tài khoản tiền nào do việc ngừng cung cấp dịch vụ vì lý do vi phạm từ phía người sử dụng ở các điều khoản quy định ở trên.

Điều 13. Các gói dịch vụ máy chủ ảo, máy chủ không đảm bảo việc gửi/nhận email thông suốt, ngay lập tức và không bị chặn bởi bộ lọc của các nhà cung cấp dịch vụ email khác. Đối với các trường hợp yêu cầu đặc biệt về email xin vui lòng liên hệ trước khi đăng ký.

Điều 14. VINASTAR.NET là đại lý chính thức của nhà cung cấp domain quốc tế Namesilo, ResellerClub, Online Nic và là đại lý cấp 2 tên miền Việt Nam trực thuộc đại lý cấp 1  Công ty PA Việt Nam. Khách hàng có thể xem, thay đổi thông tin của tên miền quốc tế. Khách hàng có thể xem thông tin tên miền Việt Nam nhưng không thể thay đổi theo quy định về quản lý tên miền của nhà quản lý tên miền Việt Nam VNNIC.

Điều 15. Chúng tôi cam kết khách hàng có thể sử dụng tối đa 100% tài nguyên theo thông số của các gói dịch vụ.

Điều 16. Chúng tôi cam kết sẽ hoàn lại tiền trong trường hợp không cung cấp vì ngừng hoạt động.

Quy định sử dụng sẽ được thay đổi và cập nhật cho phù hợp với từng thời điểm và loại hình dịch vụ.