domain vn

Tên miền .VN

Tên miền quốc gia, phù hợp cho các cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức Việt Nam.

450.000/năm

Được yêu thích
domain com

Tên miền .COM

Tên miền quốc tế, thường được dùng cho các doanh nghiệp.

450.000đ
350.000đ/năm

domain net

Tên miền .NET

Tên miền quốc tế, phù hợp cho các mục đích chung.

450.000đ
350.000đ/năm

domain org

Tên miền .ORG

Tên miền quốc tế, phù hợp cho các tổ chức, trường học, dự án, cộng đồng.

210.000đ/năm

BẢNG GIÁ TÊN MIỀN

Tên miền Việt Nam Phí đăng ký mới Phí gia hạn Chuyển về Vinastar
.vn 450.000 ₫ 460.000 ₫ Miễn phí
.com.vn | .net.vn | .biz.vn 350.000 ₫ 360.000 ₫ Miễn phí
.gov.vn | .org.vn | .edu.vn | .info.vn và Tên miền địa giới hành chính .vn 150.000 ₫ 210.000 ₫ Miễn phí
.name.vn 30.000 ₫ 42.000 ₫ Miễn phí
Tên miền tiếng Việt 30.000 ₫ 42.000 ₫ Miễn phí
Tên miền Quốc tế Phí đăng ký mới Phí gia hạn Chuyển về Vinastar
.com 218.000đ316.000đ 316.000đ 285.000đ
.net 278.000đ318.000đ 318.000đ 286.000đ
.org 245.000đ338.000đ 338.000đ 280.000đ
.info 85.000đ499.000đ 499.000đ 475.000đ
.biz 89.000đ429.000đ 429.000đ 386.000đ
.club 129.000đ360.000đ 360.000đ 350.000đ
.pw 115.000đ475.000đ 475.000đ 410.000đ
.xyz 55.000đ309.000đ 309.000đ 280.000đ
.click 25.000đ319.000đ 319.000đ 287.000đ
.work 79.000đ215.000đ 215.000đ 175.000đ
.top 110.000đ140.000đ 140.000đ 140.000đ
.site 35.000đ820.000đ 820.000đ 738.000đ
.online 35.000đ790.000đ 790.000đ 720.000đ
.tech 60.000đ1.380.000đ 1.380.000đ 1.242.000đ
.shop 60.000đ890.000đ 890.000đ 890.000đ
.credit,.accountants,.loans,.energy,.tires
,.gold,.porn,.adult,.reise,.best
2.480.000đ 2.480.000đ 1.980.000đ
.kiwi 1.050.000đ 1.050.000đ 945.000đ
.okinawa 270.000đ 270.000đ 250.000đ
.mx 1.320.000đ 1.320.000đ 1.185.000đ
.tel 338.000đ 338.000đ 288.000đ
.website 40.000đ650.000đ 650.000đ 585.000đ
.ru.com 1.876.000đ 1.876.000đ 820.000đ
.cm 2.830.000đ 2.830.000đ 2.545.000đ
.ac 1.630.000đ 1.630.000đ 1.465.000đ
.buzz 1.110.000đ 1.110.000đ 999.000đ
.help 746.000đ 746.000đ 738.000đ
.juegos,.hosting 9.820.000đ 9.820.000đ 8.838.000đ
.creditcard 3.630.000đ 3.630.000đ 2.905.000đ
.investments 2.805.000đ 2.805.000đ 2.705.000đ
.reisen,.gratis 480.000đ 480.000đ 385.000đ
.global 1.920.000đ 1.920.000đ 1.535.000đ
.onl,.pictures 315.000đ 315.000đ 280.000đ
.za.com 4.380.000đ 4.380.000đ 1.560.000đ
.press 125.000đ1.920.000đ 1.920.000đ 1.535.000đ
.host 125.000đ2.480.000đ 2.480.000đ 1.980.000đ
.sa.com 4.380.000đ 4.380.000đ 820.000đ
.dance 576.000đ 576.000đ 560.000đ
.space 35.000đ680.000đ 680.000đ 612.000đ
.video 678.000đ 678.000đ 670.000đ
.ai 2.620.000đ 2.620.000đ 2.385.000đ
.store 1.150.000đ 1.150.000đ 1.080.000đ
.id 770.000đ 770.000đ 575.000đ
.poker 1.400.000đ 1.400.000đ 1.000.000đ
.ski 1.210.000đ 1.210.000đ 860.000đ
.vip 345.000đ 345.000đ 310.000đ
.fun 40.000đ820.000đ 820.000đ 738.000đ
.pro 89.000đ559.000đ 559.000đ 540.000đ
.cloud 159.000đ475.000đ 475.000đ 400.000đ
.futbol,.rocks 495.000đ 495.000đ 445.000đ
.band 575.000đ 575.000đ 460.000đ
.world 75.000đ780.000đ 780.000đ 760.000đ
.sg,.com.sg
bao gồm cả chi phí thuê địa chỉ bên SG
1.770.000đ 1.770.000đ 1.600.000đ
.accountant 770.000đ 770.000đ 615.000đ
.win 110.000đ665.000đ 665.000đ 665.000đ
.rip 445.000đ 445.000đ 378.000đ
.casino 3.570.000đ 3.570.000đ 3.070.000đ
.green 1.780.000đ 1.780.000đ 1.760.000đ

.hiv
Phí đăng ký tên miền .hiv sẽ được trích ra 125$

để ủng hộ vào Quỹ phòng chống HIV/AIDS

5.275.000đ 5.275.000đ 4.800.000đ
.mortgage 1.200.000đ 1.200.000đ 875.000đ
.attorney 1.400.000đ 1.400.000đ 970.000đ
.ninja 500.000đ 500.000đ 430.000đ
.vegas 1.200.000đ 1.200.000đ 1.100.000đ
.tokyo 40.000đ285.000đ 285.000đ 235.000đ
.webcam,.trade,.country,.beer 685.000đ 685.000đ 560.000đ
.christmas 1.400.000đ 1.400.000đ 1.350.000đ
.be 400.000đ 400.000đ 360.000đ
.guru,.domains,.academy,.fish, .vet
,.media,.digital,.church,.consulting,.market
848.000đ 848.000đ 830.000đ
.bike,.clothing,.estate,.contractors,.land
,.construction,.enterprises,.rentals,.vacations,.training
,.builders,.computer,.repair,.coffee,.house
,.boutique,.farm,.watch,.zone,.works
,.properties,.events,.productions,.cards,.catering
,.community,.tools,.industries,.parts,.cool
,.exchange,.care,.associates,.deals,.cash
,.fitness,.life,.guide,.direct,.gifts
,.wtf,.money,.style,.school,.social 
,.sale,.plus,.chat,.express,.pub
,.engineer,.auction,.software,.forsale
780.000đ 780.000đ 760.000đ
.com.co,.nom.co,.net.co 445.000đ 445.000đ 375.000đ
.la 880.000đ 880.000đ 790.000đ
.mobi 129.000đ657.000đ 657.000đ 627.000đ
.us 268.000đ 268.000đ 215.000đ
.in 560.000đ 560.000đ 450.000đ
.xxx 2.620.000đ 2.620.000đ 2.000.000đ
.so,.br.com,.uy.com,.gb.com 1.770.000đ 1.770.000đ 1.560.000đ
.hn 1.730.000đ 1.730.000đ 1.550.000đ
.mn 1.120.000đ 1.120.000đ 1.000.000đ
.sc 2.620.000đ 2.620.000đ 2.355.000đ
.plumbing 1.100.000đ 1.100.000đ 960.000đ
.vc 940.000đ 940.000đ 800.000đ
.eu
bao gồm cả chi phí thuê địa chỉ bên EU
595.000đ 595.000đ 595.000đ
.tv 730.000đ 730.000đ 680.000đ
.tw 975.000đ 975.000đ 860.000đ
.co 289.000đ700.000đ 700.000đ 630.000đ
.cc,.cab,.florist,.cheap,.gripe
,.foundation,.republican,.kaufen,.discount,.surf
,.sarl,.immo,.uno,.casa,.party
,.yoga,.science,.wedding,.fashion,.garden
,.gives,.moda,.immobilien,.democrat,.fit
,.racing,.download,.faith,.review,.date
,.loan,.lol,.rehab,.army,.airforce
770.000đ 770.000đ 675.000đ
.ws 698.000đ 698.000đ 650.000đ
.bz 690.000đ 690.000đ 550.000đ
.me 159.000đ650.000đ 650.000đ 580.000đ
.asia 49.000đ350.000đ 350.000đ 310.000đ
.name 410.000đ 410.000đ 410.000đ
.jp,.co.jp 1.750.000đ 1.750.000đ 1.575.000đ
.holdings,.ventures,.kitchen,.diamonds,.shoes
,.camp,.cleaning,.codes,.holiday,.expert
,.dating,.partners,.glass,.toys,.clinic
,.financial,.fund,.tax,.university,.claims
,.finance,.insure,.capital,.engineering,.healthcare
,.restaurant,.furniture,.pizza,.delivery,.coach
,.apartments,.golf,.tours
1.289.000đ 1.289.000đ 1.269.000đ
.singles,.bargains,.gift,.photo 720.000đ 720.000đ 675.000đ
.bid,.vodka,.rodeo,.horse,.fishing
,.cooking
735.000đ 735.000đ 590.000đ
.tattoo,.ae.org,.ar.com,.cn.com,.de.com
,.eu.com,.gb.net,.gr.com,.hu.com,.kr.com
,.no.com,.qc.com,.se.com,.se.net,.uk.com
,.uk.net,.us.com
900.000đ 900.000đ 820.000đ
.rich 62.200.000đ 62.200.000đ 50.200.000đ
.cz 13.450.000đ 13.450.000đ 11.500.000đ
.am 1.940.000đ 1.940.000đ 1.745.000đ
.in.net,.jpn.com 300.000đ 300.000đ 270.000đ
.black 1.400.000đ 1.400.000đ 990.000đ
.ceo 2.485.000đ 2.485.000đ 1.985.000đ
.bar,.cricket 1.835.000đ 1.835.000đ 1.470.000đ
.careers,.recipes,.limo 1.195.000đ 1.195.000đ 1.075.000đ
.wiki,.ink 1.000.000đ 1.000.000đ 800.000đ
.rest 900.000đ 900.000đ 720.000đ
.blackfriday,.audio,.hiphop,.diet,.property 3.000.000đ 3.000.000đ 2.750.000đ
.vision,.services,.fail,.town,.limited 835.000đ 835.000đ 750.000đ
.sexy 68.800.000đ 68.800.000đ 64.950.000đ
.camera,.dental,.legal 1.355.000đ 1.355.000đ 1.330.000đ
.marketing 975.000đ 975.000đ 875.000đ
.guitars,.flowers 2.850.000đ 2.850.000đ 2.680.000đ
.solar 1.400.000đ 1.400.000đ 955.000đ
.pics 650.000đ 650.000đ 580.000đ
.report,.city 509.000đ 509.000đ 503.000đ
.email 129.000đ609.000đ 609.000đ 548.000đ
.blue,.pink,.red,.kim 535.000đ 535.000đ 350.000đ
.nagoya,.jp.net,.yokohama 285.000đ 285.000đ 235.000đ
.link 110.000đ270.000đ 270.000đ 215.000đ
.voyage,.viajes,.cruises,.flights,.villas
,.tienda,.condos,.maison,.surgery,.lease
,.memorial,.bingo,.tennis
1.195.000đ 1.195.000đ 955.000đ
.tips,.systems 609.000đ 609.000đ 548.000đ
.equipment,.gallery,.graphics,.lighting,.photography
,.technology,.directory,.today,.company,.center
,.support,.solutions,.photos,.management,.education
,.institute,.international,.agency,.supplies,.supply
,.exposed,.schule,.network,.business,.football
540.000đ 540.000đ 485.000đ
.io 1.180.000đ1.580.000đ 1.580.000đ 1.580.000đ

GỢI Ý LỰA CHỌN TÊN MIỀN ???

Một tên miền gây ấn tượng với khách hàng sẽ thuận lợi hơn trong việc quảng bá thương hiệu !!!

  • Tên miền càng ngắn càng tốt
  • Dễ nhớ, dễ phát âm, dễ đánh vần không gây nhầm lẫn về mặt ngữ nghĩa
  • Khó viết sai chính tả khi gõ trên thanh trình duyệt web
  • Không nên chứa dấu gạch nối (-)
  • Nên chứa từ khoá thương hiệu hoặc sản phẩm dịch vụ của bạn
  • Nên đăng ký bao vây các đuôi tên miền phổ biến để bảo vệ thương hiệu của bạn
Tư vấn miễn phí: 0989.48.3456
domain tenmien banner

LỰA CHỌN TÊN MIỀN VIỆT NAM HAY TÊN MIỀN QUỐC TẾ?

VÌ SAO NÊN MUA TÊN MIỀN Ở VINASTAR ?

Nhanh chóng – Hiệu quả

CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

▸ Tên miền là địa chỉ của một trang web hoạt động trên Internet, là địa chỉ mà người dùng gõ trực tiếp trên trình duyệt để truy cập vào website bất kỳ. Nói đơn giản, nếu website là ngôi nhà thì tên miền là địa chỉ của nó. Ví dụ như: google.com, facebook.com, thietkewebsite.me
▸ Domain hay còn gọi là tên miền, là tên của một website hoạt động trên internet, tên miền có tác dụng để thay thế 1 địa chỉ IP dài và khó nhớ như: 123.45.67.89 trên internet thành một “Domain Name” hay “Tên Miền” có dạng là abc.com.

▸ Tiếp cận và mở rộng được thị trường. Từ đó hướng tới khách hàng tiềm năng trên intrenet
▸ Giúp tiết kiệm các chi phí về marketing truyền thống như nhân viên tiếp thị, in ấn, phone, fax,…
▸ Tạo một “bộ mặt” hoàn hảo cho doanh nghiệp, giúp tăng lợi thế cạnh tranh.
▸ Cung cấp được đầy đủ tất cả các thông tin cho khách hàng nhanh chóng, đơn giản và tiện lợi nhất.
▸ Giải đáp mọi thắc mắc và yêu cầu của khách hàng nhanh chóng và hiệu quả.
▸ Bạn có thể kinh doanh mà không phải bị giới hạn về khoảng cách, phạm vi địa lý.
▸ Cung cấp được những dịch vụ tiện lợi cho khách hàng mọi lúc, mọi nơi. phạm vi rộng lớn trong toàn quốc.
▸ Dễ dàng theo dõi hiệu quả kinh doanh, nhận được các phản hồi trực tiếp từ khách hàng.

Khi bắt đầu đăng ký tên miền, bạn cần chuẩn bị một số từ khóa liên quan tới ngành nghề, thương hiệu, sau đó nhập những từ khòa này vào công cụ tìm kiếm tên miền tại VINASTAR để biết được các tên miền nào được phép đăng ký kèm với chi phí rõ ràng.

Hồ sơ đăng ký domain: Hồ sơ đăng ký tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” theo mẫu do Nhà đăng ký tên miền ”.vn” quy định tại Website của Nhà đăng ký, nhưng bắt buộc phải có các thông tin sau:

1) Đối với tổ chức:

▸ Thông tin về chủ thể: Tên, địa chỉ, số điện thoại, hộp thư điện tử.

▸ Thông tin về người quản lý và người quản lý kỹ thuật của tên miền.

▸ Thông tin về máy chủ DNS chuyển giao của tên miền.

2) Đối với cá nhân:

▸ Thông tin về chủ thể: Tên, năm sinh, địa chỉ, số giấy chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu, số điện thoại, hộp thư điện tử.

▸ Thông tin về máy chủ DNS chuyển giao của tên miền.

3) Địa chỉ nhận hồ sơ đăng ký tên miền
Gửi thông tin đăng ký tại VINASTAR hoặc các nhà đăng ký tên miền khác.

Khi bạn đăng ký, mua thành công thì ngay sau đó, bạn cần phải duy trì tên miền trong tối thiểu 1 năm. Ngoài ra, người dùng có thể gia hạn thêm thời hạn sử dụng tên miền ngay sau khi đăng ký. Tên miền phải được duy trì ngay sau khi đăng ký. Thời gian bạn được phép đăng ký mua tối đa là 10 năm, và tối thiểu là 1 năm. Khi tên miền hết hạn, chủ thể có 25 ngày để tiếp tục nộp phí gia hạn tên miền, bạn không được phép đổi nhà đăng ký.

Tuỳ vào khả năng tài chính và lĩnh vực kinh doanh, bạn có thể mua bao nhiêu tên miền tuỳ thích nhưng hãy cố gắng đăng ký hết các đuôi tên miền phổ biến như .VN, .COM.VN, .COM, .NET, … liên quan đến thương hiệu, sản phẩm/ dịch vụ của bạn vì chi phí đăng ký bao vây nhiều tên miền rẻ hơn nhiều việc chuộc lại tên miền hoặc tai hại hơn, để tên miền rơi vào tay đối thủ cạnh tranh.

Tên miền và thương hiệu là hai khái niệm hoàn toàn độc lập với nhau. Tên miền không thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Sở hữu trí tuệ. Trong thực tế, thương hiệu bảo vệ công việc kinh doanh trong xã hội thực, còn tên miền bảo vệ thương hiệu trên Internet. Như vậy, đăng ký tên miền có tác dụng bảo vệ thương hiệu của bạn, ít nhất là trên Internet.

Tên miền là duy nhất và theo nguyên tắc: Ai đăng ký trước thì được trước. Chắc chắn không có chuyện 2 người đăng ký trùng một tên miền, nhưng các tên miền “gần giống” nhau về chính tả, ngữ nghĩa thì có thể xảy ra nên bạn mới cần phải đăng ký bao vây các tên miền gần giống để bảo vệ thương hiệu

Hoàn toàn được! Bạn có thể chuyển tên miền từ bất kỳ nhà đăng ký nào về Nhà đăng ký tên miền VINASTAR để quản lý và duy trì sử dụng. Hãy liên hệ hotline: 0989.48.3456 để được hỗ trợ nhanh nhất

▸ Quý chủ thể vui lòng kiểm tra và cung cấp hồ sơ tên miền (bản khai hoặc bản khai điện tử, CMND) nếu thiếu trong vòng 7 ngày kể từ ngày cấp. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về việc tên miền bị tạm ngưng hoặc thu hồi do không đủ hồ sơ đăng ký, duy trì theo luật định.

▸ Với tên miền quốc tế, theo quy định của ICANN, sau khi đăng ký xong hệ thống sẽ tự động gửi 1 email xác thực thông tin chủ thể. Quý chủ thể vui lòng bấm vào link xác thực trên email để xác thực tên miền. Trong vòng 7 ngày không xác thực, tên miền quốc tế sẽ tự động bị tạm ngưng.

▸ Thực hiện quy định tại Nghị định 52/2013/NĐ-CP về thương mại điện tử và Thông tư 12/2013/TT-BCT về việc đăng ký và công bố thông tin liên quan đến website thương mại điện tử, Bộ Công Thương yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện thủ tục đăng ký website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử trước khi đưa website lên mạng.